FEMININE TRIPPER – en multikunstfestival om femininitet og kjønnsidentitet.

FEMININE TRIPPER – en multikunstfestival om femininitet og kjønnsidentitet. 

24 mars 2018.

For mer informasjon og detaljert program med tidspunkt, følg oss på: https://www.facebook.com/Feminine-Tripper-1667473613291661/?ref=settings

Billettpris: 200 kr /150 kr for studenter.

Flyer Feminine Tripper

«The strength to be found in fragility, the softness lurking in solidity. Two opposing forces, seemingly opposite, but where one entails the other. What gender dream are we currently dreaming? Are we moving towards androgyneity or multigenderism? Is femininity threatening masculinity, the other way around or are these labels outdated alltogether? «

Den kjente psykologen, Carl Gustav Jung sin teori om at alle mennesker, både menn og kvinner, har en feminin og en maskulin side i seg kan i dagens kjønnsdebatt virke utdatert og arkaisk.  Han kalte det Animus og Anima.  Det finnes kanskje ikke noen forskningsmessig enighet omkring hvorvidt det finnest noe essensielt feminint eller maskulint  i mennesket, men i kulturer over hele verden kan man finne mange likhetstrekk på hva mennesker til ulike tider har betraktet som den feminine hovedessensen versus den maskuline. Disse perspektivene kan vi finne i kunst, litteratur, språk, rester etter ritualer, stereotypier, musikk, scenekunst, fruktbarhetssymboler og folketradisjoner. Likevel, med Me-too-kampanjen som bakgrunnsteppe, spør vi oss om vi er på vei mot en mer omsorgsfull og feminin fellesarena, eller om vi tvert i mot aksepterer premissene for et tøffere og mer maktorientert samfunn?

Er det også slik at vi beveger oss mot en mer androgyn eller kanskje en mer multikjønnet verden, eller vil  fremdeles kategoriene kvinne og mann være  gjeldende?

Feminine Tripper er en festival som utforsker femininitet og kjønnsidentitet.

Spennende norske og utenlandske kunstnere blir valgt ut til å si noe om denne tematikken innenfor ulike kunstformer. 

For mer informasjon og detaljert program med tidspunkt, følg oss på: https://www.facebook.com/Feminine-Tripper-1667473613291661/?ref=settings

Billettpris: 200 kr /150 kr for studenter.

OPEN CALL: Er du en profesjonell kunstner som er interessert i å delta på festivalen med et eget verk som tar for seg den nevnte tematikken?  Vi tar fremdeles imot søknader, helt fram til søknadsfristen 23.februar 2018. Mer informasjon om hvordan du søker finner du her:  https://www.facebook.com/events/1951721705077200/

Er du interessert i å delta på butoh-workshop med Joan Laage som arrangeres i forbindelse med festivalen, 21-23 mars? Sjekk ut :  https://www.facebook.com/events/181313649120571/

Festivalen er støttet av Nordic Black Theatre, og organisert av Oslo Butoh Laboratorium.

Festivalarrangører: Margrete Slettebø og Kristiane Nerdrum Bøgwald.