Freedom of Expression

Kunne du tenkt deg et samfunn uten retten til å uttrykke deg?
Vi er så heldige som lever i et land hvor vi har den friheten til å utrykke våre meninger og ideer i alle slags former.

Siden slutten av 1700-tallet har det blitt ansett for å være en menneskerettighet. Men likevel i mange land idag blir mennesker straffet for det.

La oss bruke vår rett til å uttrykke oss for de tause, de som blir straffet og ikke minst frie våre egne tanker

Vi inviterer deg til en scene hvor alt er lov. Du skal SE meninger og ideer bli utrykt gjennom KUNST, DANS, og MUSIKK

PS: Kunsterne, Dansere og Musikkere blir slippet hver uke fram til event dagen ♥

Vi gjør det KUN for KULTUREN! ♥

– The Freedom Of Expression

https://www.facebook.com/events/942016652643351/