Slipp Botsen Fri!

Grønland trenger Botsen, Botsen trenger Grønland!  Fengselet står tomt og ubrukte.  Vi ber staten å slippe kunst og kultur til!

lørdag 30. juni

fra kl. 14.00 – 21.00 – gratis for alle!

botsen.no

https://www.facebook.com/fengslendekunst/

side 2 web slipp botsen fri