Folkelarm – søknadsfrist for artister

Et nytt år er her, med nye sjanser og muligheter, og vi inviterer alle norske og nordiske folke – og verdensmusikere, til å søke om å få bli Folkelarmartist. Søknadsfristen nærmer seg og er allerede mandag 15. februar 2010

Folkelarm Oslo2010, arrangeres i år på den nye Riksscenen fra 9. – 12. september! De som blir valgt ut av juryen vil få spille for rundt 150 representanter fra musikkbransjen, det være seg festivalarrangører, klubber, platebyråer, distributører, journalister, agenter, managements – og i tillegg, selvfølgelig et fantastisk publikum!

Utrykk innenfor alle folkemusikksjangere er hjertelig velkommen til våre 40-minutters konsertsett. Tradisjonelt, klassisk, moderne, populær elektronisk osv. Alle utvalgte artister får spille minst to ganger i løpet av arrangementet, og det tas ut omlag 20 artister. I år ønsker vi også å se på mulighetene for å gi plass til sceniske uttrykk som barne/familieforestillinger, danseforestillinger etc. og oppfordrer derfor også utøvere med slike prosjekter til å søke.

FOLKELARM dekker reise- og oppholdsutgifter for alle norske artister. Vi har dessverre ikke muligheter til å dekke reiseutgifter for artister fra de øvrige nordiske landene, men vi dekker hotell, og alle tekniske behov samt promotering på lik linje med de andre artistene, gjennom nett, full biografi i FOLKELARM guiden, eget spor på FOLKELARM CD’en og mye mer. Alle artister vil også få full tilgang til alle de andre arrangementene under festivalen. Dersom du vurderer å søke som soloartist, med et ensemble eller en forestilling, bør du tenke nøye gjennom finansieringen, og snakk gjerne med Folkelarmadministrasjonen om dette.

Søknadsfristen nærmer seg og er allerede mandag 15. februar 2010. Dersom du ønsker å bli vurdert som artist til årets Folkelarm, finner du søknadskjema på www.folkelarm.no. Søknadskjemaet sendes elektronisk til: folkelarm@gmail.com innen søknadsfristen.