Nordic Black Theatre

Posted on

(English below)

Nordic Black Theatre er en selveiende teaterstiftelse som ble startet i 1992. Kjerneaktiviteten vår er teater produksjon, men vi jobber med partnere i en rekke ulike kreative disipliner. Vi jobber med å utvikle unge, transkulturelle skuespillere gjennom teaterskolen vår, Nordic Black Xpress (NBX).

Etter en krevende start, så har Nordic Black Theatre vokst til å bli en respektert teaterinstitusjon som får støtte av Kulturdirektoratet og Byrådet i Oslo. Vi samarbeider med et bredt spenn av grupper og organisasjoner, blant annet store teaterinstitusjoner i Norge og utland.

Nordic Black Theater har et nettverk av freelance skuespillere, musikere, teknikere, skribenter og andre profesjonelle. Satellitt grupper og organisasjoner har vokst ut av teateret, og vi er stole av å være en katalysator og inspirasjon for unge, håpefulle kunstnere

Nordic Black Theater ble grunnlagt og er fortsatt drever av Cliff A. Moustache og Jarl Solberg.

Lokalet vårt – Cafeteatret – brukes for våre egne teaterproduksjoner, samt konserter, «open stage,» familiearrangementer, poesi, seminar og mye mer.

 ——————————————————————————-

Nordic Black Theatre is a self-propelled theatre foundation established in 1992.  The core activity is theatre production, but we work with partners in a variety of creative arts. We work with developing young, transcultural actors via our theatre school Nordic Black Xpress (NBX).

From humble and challenging beginnings, Nordic Black Theatre has grown into a respected theatre institution that receives funding from the Norwegian Ministry of Culture and the Oslo City Council. We cooperate with a wide range of groups and organizations, including major national theatre institutions in Norway and abroad.

Nordic Black Theatre does not have a permanent ensemble but has created a network of freelance actors, musicians, technicians, writers, and other professionals. Satellite groups and organizations have grown out of the theatre, and we are proud to be a catalyst and inspiration out of which young artists can flourish.

Cliff A. Moustache and Jarl Solberg founded Nordic Black Theatre and still run the place.

Our venue – Cafeteatret – is used for our theatre productions and concerts, open stage evenings, family events, poetry projects, seminars, and much more.

legends14