Barnas søndag: Sirkus Stig & Henny Dukketeater

barnas høst 2018

søndag 7. oktober
kl. 14:00
Gratis inngang

stig og henny

om Stig & Henny

Fra middelalderen til den industrielle revolusjonen ble europeisk dukketeater preget av ambulerende kompanier som spilte sine forestillinger ute, i gatene, på markeder og andre samlingssteder.

Det var en oppsøkende og svært populær teaterform, og under romantikken ble de mest populære figurene opphøyet til nasjonaldukker. De fleste hadde sitt opphav i Teatro dei burattini-tradisjonen i Italia hvor Pulcinella fra Napoli var italienernes nasjonal-dukke, Polichinelle i Frankrike, Punchinelle og senere Punch i England, Kasperle i Tyskland og Kasper i Danmark.

Norge fikk tidlig på 1800-tallet besøk av Kasper-kompanier fra Danmark, og i dalområdene rundt i Etne i Hordaland oppstod det en tradisjon med dukketeater satt til folkemusikk og dukkene ble kalt Stig og Henny.

Stig og Henny var i mange år et populært innslag i bygdene, på fesjå og til festlige anledninger i vår og sommerhalvåret. De få omreisende utøverne emigrerte senere til USA og tok Stig og Henny dukkene med seg, og forsøket på å lage egne nasjonaldukker i Norge forsvant i den siste store emigrasjonsbølgen til Amerika.

På slutten av attenhundretallet forsvant tradisjonen helt da den siste utøveren i Nord-Dakota, bonde og oppfinner Knute Sagstad, døde og tok dukkene med seg i graven. Noen få nedtegnelser og skisser av Ølver Stødle i Etne Bygdelags Medlemsblad, et intervju med tegninger fra en norsk lokalavis i Grand Forks, Nord-Dakota og et bilde av mennene som dukken Stigs utseende sannsynligvis ble basert på er det eneste historiske materialet som har overlevd til vår tid.

Vi ønsker nå over 200 år etter å gjenopplive Stig og Henny-tradisjonen til glede for nye barneøyne og gjenskape en norsk folkelig dukketeatertradisjon for et nytt publikum.