Samovarteateret presenterer: ARCTIC VOICES

Samovarteateret presenterer

Arctic Voices

En forestilling om tro, håp, kjærlighet og nordområdepolitikk

I en lang periode har vår nordlige landsdel blitt sett på som et trygdet isøde. Etter regjeringen kom med sin første strategi for nordområdene i 2005 har dette synet endret seg: det nasjonale og internasjonale fokuset på nordområdene har økt voldsomt. Det har blitt avholdt en mengde seminarer og konferanser om nordområdene, det har blitt opprettet ”borderologi-studier” og uten å vite om det er vi blitt Barentsborgere! Hvorfor har det plutselig blitt kult å bo i ”gokk”?


Sted:         Teaterbåten MS Innvik, Oslo
Dato:        Tirsdag 9. juni
Tid:           19:30
Pris:          150 kr

 

Regi


Medvirkende

 

 

 

 

Bente S. Andersen


Turid Skoglund
Nikolay Shchetnev
Ville Johansson
Gøran Østerbøl
Kathrine Kolgrov

Lysdesign/tekniker

Tekniker

Fotograf

Kostymer/
scenografi

Niels A. W. Jensen

 

Magnus Holm Slettebø


Lene Stavå


Samovarteateret

 


voices_bilde

Regjeringen nedsatte den første strategien for nordområdene i 2003 for å møte de nye mulighetene og utfordringene i nord, gjennom økt samarbeid og styrket dialog med aktuelle land. Siden da har det nasjonale og internasjonale fokuset på nordområdene økt voldsomt: det har blitt avholdt en mengde seminarer og konferanser om nordområdene, det har blitt opprettet ”borderologi-studier” og uten å vite om det er vi blitt Barentsborgere!

Menneskenes liv i det flerkulturelle og vidstrakte nord gjenspeiler mange tusenårs historie om overlevelse, samhold og vennskap. Et mangfold av språk, symboler og egenart har dannet sterke og rike kulturer. I Voices retter Samovarteateret oppmerksomheten mot hverdagen til menneskene som lever i en slik grenseregion. Forestillingen avspeiler landenes kulturelle likheter og forskjeller, og bruker flere forskjellige språk (norsk, finsk, samisk, russisk, litauisk og engelsk). Vi viser hvordan politiske avgjørelser og trekking av grenser påvirker enkeltmennesket.

Gjennom tango, musikk, nordområdeseminar og fotoalbum viser forestillingen Voices enkeltmenneskets stemme i et stort, politisk perspektiv. Det enkle settes opp mot det kompliserte når hverdagshistorier blir fortalt med regjeringens Nordområdestrategi som bakteppe.

Arctic Voices har en internasjonal appell og et budskap om at tro, håp og kjærlighet kan seire.

KONTAKT:
For mer informasjon om ”Voices”, ta kontakt med Bente S. Andersen
mobil 905 22 797.
Samovarteaterets hjemmeside: www.samovar.no