Nordic Black Xpress på Stamsund Internasjonale Teaterfestivalen

Nordic Black Xpress er langt opp i nord denne uke på Stamsund Internasjonale Teaterfestivalen

Stykket «Klassefiender» vises på torsdag 4. juni

mer info: http://www.stamsund-internasjonale.no/

flyerkomp-klassefiender