NBX har fortsatt noen få ledige plasser for mannlige deltagere…

Nordic Black Xpress har fortsatt noen få ledige plasser for mannlige deltagere på
teaterskolen som starter 31. august.

Du må være mellom 18 og 25 år og ha transkulturell bakgrunn.

NBX er to års trening i teater og skuespill,studietur og turne.

Deltagere får stipend!

Høyt utdannede lærere. Tidligere deltagere jobbet på på Riksteateret, Trøndelag Teater, Black
Box, frie grupper og danseproduksjoner, Teater Nor, Det Åpne teater,
Queendom, l`Elephant Rouge, NRK, Film og TV. Noen studerte videre på
Dartington College, HiØ Scenekunst og danse skoler. NBX er et godt
fotfeste for videre arbeid innen teater og film.

Kontakt expressen@msinnvik.no eller se på vår side for kontaktinfo