Kan den norske modellen bli flerkulturell?

InterCity og Dagbladet inviterer til Politisk Bar:
Kan den norske modellen bli flerkulturell?

Aslak Nore, forfatter
Marte Michelet, Dagbladet
Anita Rathore, OMOD, styremedlem i Nordic Black Theatre
Mohammad Usman Rana, samfunnsdebattant

I sin siste bok Ekstremistan (Aschehoug 2009) skisserer forfatteren Aslak Nore en flerkulturell virkelighet som utfordrer grunnpilarene i det sosialdemokratiske Norge. I Ekstremistan blir det beste bedre og det verste verre. I Ekstremistan blir sosialklientene flere, kriminaliteten grovere, de religiøse fundamentalistene flere – samtidig som idrett, underholdning, næringsliv og forskning blir bedre. Med støtte av samfunnsforskeren Robert Putnam viser Nore til at tilliten mellom mennesker – den sosiale kapitalen – går ned i multikulturelle samfunn. For Nore betyr det at den norske likhetsmodellen er truet, og at framtidens Norge både vil bli farligere, men også langt mer kreativt. Det ubehagelige er samtidig veldig løfterikt. Nore gråter ikke over at det gamle Norge forsvinner. Tvert imot mener han, om vi blander håp og realisme, kan innvandringen på sikt styrke vår nasjonale identitet. Samtidig blir fotballandslaget bedre!
Debatten vil både beskrive virkelighetsbildet og se på de politiske virkemidlene. Hvor store er egentlig ulikhetene i det flerkulturelle Norge? Blir ikke minoritetene som vokser opp her også trauste sosialdemokrater? Norge er i økende grad preget av sekulær ensretting. Er det ikke plass til troende mennesker? Hvordan kan Norge gjøre det lønnsomt å bli integrert og redusere framveksten av parallelle samfunn?

Debattleder: Erling Fossen

Debattmøte er åpent for alle. Gratis adgang