VenneP:UNKT

fredag 30. oktober

VenneP:UNKT : Hva skjer når livet tar endringer du ikke hadde forutsett? Og hva skjer når du tør å åpne for forandringene uten helt å vite hvordan forandringene vil endre deg?

I forestillingen VenneP:UNKT møter du som publikum sterke kvinners historier om det å tørre å stå opp for egne valg i livet. Med ord, toner og bevegelser treffer de publikum i hjertet på grunn av historienes ærlighet, varme, humor og sjarm. De forteller med egne ord og teaterets virkemidler hvor befriende det er å stå imot presset fra omverdenen som ofte krever ting av dem som de selv ikke ønsker, og befrielsen i det å si nei til det overveldende presset.

Hannah Wozene Kvam er instruktør ved teatrets avdeling på Romerike og den kommende
produksjonen har fått navnet VenneP:UNKT.

· MittP:UNKT er et samarbeide mellom Akershus Teater, Asker kulturskole og barne- og ungdomstjenesten i Asker.
Ungdom fra boenhetene for mindreåreige enslige flyktninger er rekruttert inn i prosjektet. Sammen med annen norsk ungdom er de med på å skape sine uttrykk gjennom MittP:UNKT.
Forestillingen tar utgangspunkt i det å være et midtpunkt – eller ikke være det, og i ungdommens tanker og drømmer her og nå. Det er en visuell og fysisk forestilling.
Instruktørene er Gro Lystad og Anne Gabrielle Sørensen.