InterCity og Dagbladet inviterer til Politisk Bar: Norsk maoisme til lyst og alvor.

Sted: MS Innvik, Langkaia, Bjørvika
Tid: 9. november kl 18.30-21

Med støtte fra Fritt Ord.
——————————————-
I panelet:
– Bjørgulv Braanen, redaktør i Klassekampen, tidligere leder i Rød Ungdom
– Helge Øgrim, journalist og redaktør, fetter, tidligere leder i Rød Ungdom, berømt utmeldt
– Kjerstin Aukrust, fra yngre generasjon om ikke ML-barn, ph.d. i fransk litteratur på det makabre, forlagsredaktør, medlem i redaksjonen av Forlaget Manifest
– Jon Rognlien, oversetter, kaderforsker, forfatter og elektriker

ml-forside

Møteleder: Helge Høibraaten

Hva var den norske maoismen? En evig ungdomsfest uten like, igangsatt som opprør på ordre ovenfra, fra formann Mao? En ny versjon av norsk puritanisme? Et totalitært eksperiment, ført i pennen av en science fiction-entusiast og hans barndomsvenner? Et stykke inderlig selvofringsteologi til bekjempelse av det moderne livs kjedsomhet? Et forsøk på å ta globalt ansvar og tenke langsiktig, et solidarisk alvor sterkere enn all egeninteresse? En uendelig mengde pseudoaktivitet som skygget for det avgjørende i livet? En commando-aksjon for å røske opp i et stivnet arbeidsliv og en utdatert fagrørsle? En morsom måte å piske borgerbarns dårlig samvittighet på? En effektiv måte å produsere voksne, komplekse, nyanserte og forsiktige barn på? Et interessant forstadium med barnesykdommer før dannelsen av en slagkraftig rød bevegelse?

Alt dette og mere til kan man finne fremstilt eller antydet i Jon Rognliens og Nik Brandals Den store ML-boka. Norsk maoisme sett nedenfra. Vi har invitert noen sentrale personer i ML-bevegelsens historie til å diskutere disse spørsmålene sammen med noen yngre blikk, fra det historiske til det private til det aktuelt politiske. Til temaet hører også spørsmålet om hva denne boka yter som forskning, forståelsesmetode, litteratur og kilde til vitnesbyrd.