Oslo Byforum inviterer til seminar om ”OMKAMPER I BYUTVIKLINGEN”

Omkamp i Oslo
Tid: 30. januar kl 14.00 – 17.00.
Sted: MS Innvik

new-munch

Innledere:
Karl Otto Ellefsen, rektor Arkitekthøyskolen og jurymedlem for Munch-museet.
Peter Butenschøn, arkitekt
Ellen de Vibe, etatsdirektør PBE
Ola Elvestuen, Venstre, leder av byutviklingskomiteen
Bård Folke Fredriksen, byråd for byutvikling

· Det står hverken i Bibelen eller i Grunnloven at et politisk vedtak ikke kan endres, sa Kaare Willoch nylig til VG, mens han manet til omkamp om utbyggingen av «Fjordbyen» avdeling Bjørvika.
Sammen med riksantikvar Jørn Holme har Willoch den siste tida frontet debatten for å stoppe prosessen med utbygging av nytt Munch-museum, Deichmann og siste del av Barcode, for å ta en ”tenkepause”.

Nå står slaget om Bjørvika, etter at Munch-museet Lambda og Deichman er vedtatt igangsatt. Tidligere har Deichman skullet flytte inn i nye lokaler på Galleri Oslo, på Vestbanen og i Byporten før Bjørvika. På Tullinløkka har flere arkitektkonkurranser endt uten byggeprosjekt. Kulturhistorisk museum og Vikingeskipenes skjebne er ennå uavklart. Prosjekt Vestbanen pågår i stadig nye runder, men ennå vet ingen om det ender med nytt Nasjonalmuseum eller ikke.

Omkampene preger byutviklingen i Oslo mer enn noe. Både media, politikere og publikum kommer ofte på banen mot slutten av prosessene, etter at vedtakene er gjort og reguleringsplanene lagt. Igjen og igjen ender debatten med å stoppe allerede vedtatte byggeprosjekter. Debatten begynner fra scratch igjen og igjen. Hvilke konsekvenser har dette for byen, politikken og styringssystemene? Hvor lenge gidder arkitekter å delta i konkurranser der juryens resultat likevel ikke blir bygget? Hvordan bygge kulturinstitusjoner helt uten forutsigbarhet? Hvor langt kan Oslo strekke det før de ikke blir tatt seriøst av utbyggere, investorer, arkitekter, byplanleggere og den internasjonale kunst- og kulturverdenen?

Oslo Byforum inviterer sentrale aktører innen byutviklingen i Oslo til seminar og debatt: Hva skyldes egentlig omkampene? Hvorfor respekteres ikke prosessene som ligger til grunn for beslutningene?

Møteledere Martine Aurdal og Øystein Fossen.

Seminaret vil munne ut i et oppsummerende notat, etter en prosess ledet av Øystein Fossen.

http://www.facebook.com/event.php?eid=266381112241&index=1