HIPPIELIVE 1 2010

HIPPIELIVE 1 2010

På Teaterbåten INNVIK
05.05.2010, kl.19.00


Helge Hognestad
Den nye åndelighet og den religiøse søken i vår tid.
Helge Hognestad forteller om sin vei fram til sin tro i dag.
Entre kr. 100- Påmelding på Deltaker.no

www.hippiemedia.com