Om shanti – fredskonsert i vannkanten

Om shanti – fredskonsert i vannkanten

Søndag 18. april, kl. 19.00

Special guest star er sitarmester Ashraf Sharif Khan. Shri Lal Sahajpal, Sunthar Kanesan, Vasuky Jayapalan og Sara Scheen Otnes deltar også. Konserten inngår i Menuhinkonkurransens konsertprogram.

MS Innvik, Langkaia, Bjørvika (vis à vis Operaen)

Fri entréElever og lærere fra Oslo musikk- og kulturskole tar plass på teater- og konsertbåten MS Innvik, og sender en sang om fred ut mot havet og den store verden. De vil presentere et variert program med musikk fra mange verdensdeler og tidsepoker, med indisk mantrasang som en rød tråd. Special guest star er sitarmester Ashraf Sharif Khan. Shri Lal Sahajpal, Sunthar Kanesan, Vasuky Jayapalan og Sara Scheen Otnes deltar også. Konserten inngår i Menuhinkonkurransens konsertprogram.

Yehudi Menuhin var en ivrig utøver av yoga, og en nær venn av den kjente yogamesteren B. K. S. Iyengar. Innenfor den indiske yogatradisjonen står musikken og lyden som en viktig inngangsport til tilstedeværelse og harmoni, noe som blant annet kommer til uttrykk gjennom bruken av mantraer og enkle sanger. Mantraet Om shanti er en påkallelse av fred.

Om shanti – a peace concert by the sea

Sunday April 18, 7 pm

MS Innvik, Langkaia, Bjørvika (opposite the Opera)

Free admission

Pupils and teachers from The Oslo School of Fine Arts board the concert boat MS Innvik, sending their song of peace out to the sea and the whole, wide world. With Indian chant as a recurring theme they present a varied programme, with music from many continents and time periods. Special guest star Ashraf Sharif Khan. Shri Lal Sahajpal, Sunthar Kanesan, Vasuky Jayapalan and Sara Scheen Otnes also participate. The concert is a part of the International Menuhin Competition’s programme.

Yehudi Menuhin was a devoted yoga student, and a close friend of the renowned yoga master B. K. S. Iyengar. Within the Indian Yoga tradition music and sound is considered an important doorway to presence and harmony, not least through the widespread use of chanting, the singing of mantras and simple devotional songs. The mantra Om shanti is an invocation of peace.