OXLO-PRISEN 2010 TIL NORDIC BLACK THEATRE

OXLO-prisen 2010 tildeles Nordic Black Theatre for deres innsats for å skape en romslig, inkluderende og åpen by, fri for fordommer og rasisme. Prisen overrekkes av ordfører Fabian Stang på Rådhuset tirsdag 16. november.

OXLO-prisen er på kr 50 000 og er siden 2004 blitt delt ut på FNs toleransedag 16. november. Juryen for prisen består av Byrådsavdeling for kultur og utdanning, Rådet for innvandrerorganisasjoner og Enhet for mangfold og integrering.

Juryens begrunnelse:

«Oslo kommunes OXLO-pris 2010 tildeles Nordic Black Theatre for deres innsats for å skape en romslig, inkluderende og åpen by, fri for fordommer og rasisme.

Nordic Black Theatre (NBT) ble stiftet i 1992 av Cliff Moustache og Jarl Solberg, og holdt opprinnelig til på Grünerløkka. Etter ni år på teaterbåten MS Innvik skal teateret nå flytte til nye lokaler på Grønland.

NBT har skapt en inkluderende møteplass for store og små, og har lagt forholdene til rette for kontakt og samarbeid mellom mennesker på tvers av etnisitet, nasjonalitet og religion. Teateret er åpent for lokale og internasjonale grupper og har vært vertskap for teatergrupper og musikk fra hele verden. I tillegg har de skapt en unik sosial arena i forbindelse med teaterets aktiviteter på båten Innvik. NBT står også bak teaterskolen Nordic Black Express som utdanner unge talenter med etnisk minoritetsbakgrunn i teaterkunst, og gir dem et solid fundament i møtet med teaterverdenen.

Nordic Black Theatre har et tilbud som både offentlige og private benytter seg av, og de tar ofte selv teateret ut i nærmiljøene i Oslo. Gjennom sitt flerkulturelle perspektiv og virke skaper teateret bro mellom minoritet og majoritet.»