Frilans frokost seminarer

Frilans Frokost 22. – 25. mars

Velkommen til Frilans Frokost – en serie med frilans kurs med frokost skreddersydd for musikere på Caféteateret i Hollendergata 8 på Grønland i Oslo.

Kursene inkluderer frokost og kaffe og er gratis for medlemmer av Ny Musikk, MFO, Nordic Black Theatre, Samspill og Norsk Jazz Forum. For ikke medlemmer koster det kr 80 per dag inkludert frokost.

Program:

tirsdag 22. mars kl 9-12
“Frilansere med og uten sikkerhetsnett” – med Odd Langklopp

Hvilke rettigheter har vi frilansere i forhold til sykepenger, foreldrepenger og sykepenger? Hvilke feller må frilansere passe seg for? Når skal jeg være frilanser og når er jeg Oarbeidstaker? Odd Langklopp jobber som seniorrådgiver i MFO og har holdt utallige kurs for musikere og andre frilansere.

onsdag 23. mars kl 9-12
Etablering av egen virksomhet – valg av selskapsform, økonomi, skatt og fradrag – med Otto Risanger

Hva er foredeler og ulemper med de ulike foretaksformene? Hva må man vite om økonomi, skatt og drift når man skal starte eget foretak? Når må du betale skatt? Hva kan du trekke fra på skatten? Kan man trekke fra utgifter til instrumenter, øvingsrom, datautstyr, diett, utdanning, mobil osv? Otto Risanger har holdt eget-firmakurs for hundrevis av musikere og andre med egen virksomhet. Han skriver hvert år heftet “Musikere og skatt”.

torsdag 24. mars kl 9-12
Søknadsskriving, drift og administrasjon – med Martin Døving

Mange søknader, én oppskrift. Hvordan skrive den perfekte, målrettede søknaden? Hvordan drive virksomheten effektivt for å få maksimalt utbytte? Martin Døving er daglig leder på Ny Musikk og underviser på NISS. Han har lang erfaring i å undervise søknadsskriving og frilans- og produsentvirksomhet forøvrig. Han har også erfaring med å vurdere søknader fra Musikkutstyrsordningen.

fredag 25. mars kl 9-12
Økonomi, Skatt og Fradrag – egen virksomhet for musikere/ frilansere – Otto Risanger

Er du frilanser og lurer på hva som er skattepliktige og skattefrie inntekter, hva kan føres til fradrag? Hva med kjøp av instrumenter, bilhold, kontor/øvingsrom, datautstyr, diett, utdanning, stipend og støtte, mobilskatt osv? Otto Risanger har holdt eget-firmakurs for hundrevis av musikere og andre med egen virksomhet. Han skriver hvert år heftet “Musikere og skatt”.

Påmelding til prosjekt@nymusikk.no innen fredag 18.mars.

Spørsmål kan rettes til Kathrine på tel 47 27 90 97 eller e-post: prosjekt@nymusikk.no

www.nymusikk.no