Sann Illusjon

Mandag 9. mai
kl. 19.00
billetter: kr 150 ved inngangen
Sann illusjon baserer seg på en delvis autobiografisk tekst skrevet av Jin Kathrine Fosli. Teksten baserer seg på erfaringer med selvsensur for eksempel ved bytte av jobb eller knyttet til studiene. Kanskje man tier om utilstrekkelige arbeidsforhold. Eller det kan være uverdige forhold en burde ha stoppet opp ved, men der omstendighetene tvinger en videre. I den nyskrevne teksten Sann illusjon, som er myntet på unge voksne, tar jeg som forfatter og skuespiller opp problemstillinger knyttet til tvil om å stå opp og tale for egne saker.