LAG presenterer: Latin-Amerikaboken 2012 Boklansering

fredag 13. april
kl. 20:00
gratis

Latin-Amerikaboken 2012 er klar til lesning og diskusjon. På lanseringen kan du møte forfatterne og diskutere latin-amerikas alternativer.

I følge mayaenes kalender er vi like før en epoke slutter og en ny tid begynner. Og slik føles det nok for mange når man ser på finanskrisen, klimakrisen, matvarekriser og de sosiale krisene som følger. Folk i Latin-Amerika var de første til å oppleve konsekvensene hard nyliberal politikk fikk for arbeidsplasser, jordbruk og velferd. Og folk i Sør er de som hardest får kjenne klimaendringene. Ulike sosiale bevegelser har begynt å formulere løsninger og alternativer til dette, og de har banet vei for en rød bølge også i parlamentene og presidentvalgene. Denne boken handler om løsningene og hva vi kan lære for å håndtere våre egne kriser.

Latin-Amerikaboken 2012 er den åttende i rekken siden 1998. I tillegg til tema-artiklene om latinamerikanske alternativer inneholder den oppdaterte artikler om alle landene i regionen. Artiklene er skrevet spesielt for denne boken, og forfatterne er latinamerikanske, norske, akademikere, aktivister og journalister.

facebook event: http://www.facebook.com/events/371070092933662/