Rødt Forum

Rødt Oslo arrangerer nytt møte i serien Rødt Forum,

Tid: Torsdag 21.6

kl. 19.00

Sted: Caféteatret, Grønland

Tema: Multikulturalisme – hva innebærer det egentlig og hvorfor er det viktig for venstresida?

I panelet: Bjørgulv Braanen (Klassekampen), Mariette Lobo (Rødt), Seher Aydar (RU)

Ordstyrer: Andreas Delsett, leder av Rødt Oslo