Chronicles of the Griots

narrator_chronicles

søndag 20. april – kl. 20:00 – kr 150
billetter kan kjøpes i døra og her: BILLETTER
COG Entertainment presents: Chronicles of Griots
Music, poesi, drama og dans
med Narrator og gjester