Rødt Oslo Forum: Velkomstmøte

Er du nytt medlem i Rødt eller bare nysgjerrig på vår politikk? Kom på velkomstmøte 20. mai og hør representanter fra ulike lokallag fortelle om sitt arbeid. Møtet er åpent for både unge og eldre, både gamle og nye medlemmer.

Program:

● Velkommen ved Unni Kjærnes, leder i Rødt Oslo.

● Kort om Rødts hovedsaker ved Mari Eifring, partisekretær.

● Innledning om kvinnepolitisk arbeid ved Helle Borgen, styremedlem i Rødt Oslo.

● Hvordan jobber Rødt Oslo Sør ved Erik Moxnes, lagsleder.

● Hvordan jobber Rødt Skole- og barnehagelag ved Jorunn Folkvord.

Lurer du på noe? Kontakt sekretær Brage Aronsen: brage@roedt.no / 92 69 11 42.

www.rødt.no/oslo