Open Xpressions – 29. oktober – Oslo World Music Festival special!

open_xpressions_x_2014_host-1

Open Xpressions er en av den meste positiv, dynamisk og spennende åpne scener i Oslo!  Vår venner på Oslo World Music Festival er enige og vil gjerne samarbeider med oss for å presnetere en ekstra spesiell utgave under festivalen!

Open Xpressions

Every third wednesday at Cafeteatret!

Musicians :: Dancers :: Actors :: Writers :: Poets :: Film makers
All are welcome!

Dates for autumn 2014:
27. august  /// 17. september /// 8. oktober /// 29. oktober /// 19. november

påmelding er fra kl. 19:30 på kvelden

to sign up – from 19:30 at Cafetreatret on the night