Teater: «Journey to the East»

JTTEposter_50x700_08

Journey to the East

Norges første «adopsjonsteater» 

Premiere: tirsdag 23. september kl 19:30
spilles også:
onsdag 24. kl. 13:00 og 19:30
torsdag 25. kl 13:00 og 19:30
fredag 26. kl. 13:00 og 19:30
matinee på lørdag 27. kl. 13:00

Billetter kan kjøpes her: http://event.stolz.no/EODefault.aspx?ThemeId=184

spilles også skoleforestillinger etter avtale

Mona Grenne var nesten tre år da hun ble adoptert fra Sør-Korea til Norge. Teaterstykket Journey to the East er hennes fortelling om det å finne seg selv, sin egen identitet og egenverdi. Det er første gang opplevelsen av å være adoptert finner veien til en norsk teaterscene.

Da Mona i 2007 fikk et stipend fra Verdens Barn, adopsjonsbyrået hun ble adoptert gjennom, reiste hun tilbake til Sør-Korea for å delta på en samling for adopterte. Det ble en vakker og frustrerende reise, og ble starten til det som nå er blitt teaterstykket «Journey to the East»

  • For meg handlet reisen tilbake til Sør-Korea om å finne meg selv og fylle et tomrom. Da jeg kom hjem skrev jeg en rapport fra reisen min. En kollega av meg leste det jeg hadde skrevet, og ble fascinert av historien. Han mente at dette kunne gjøre seg godt på en scene, forteller Mona.

Et stykke om tilhørighet og identitet
Stykket er basert på en fysisk reise til det ukjente Seoul, der Mona leter etter svar. Hun ønsker å finne sin biologiske mor, noe som viser seg å være en følelsesladet og vanskelig affære. Teaterstykket er skrevet av Nelly Winterhalder, regissert av Øystein Ulsberg Brager, og har premiere på Caféteatret, Nordic Black Theatre i Oslo 23. september.

  • Journey to the East er mer enn en adopsjonshistorie. Det handler om tilhørighet og spørsmål om identitet og egenverdi, sier Mona Grenne, som er sikker på at mange vil kjenne seg igjen fordi dette er universelle spørsmål.

Følte seg annerledes
Mona vokste opp på det lille stedet Åsa, ti minutter utenfor Hønefoss. Etter videregående reiste hun til Pennsylvania for å arbeide som au pair, deretter flyttet hun til Los Angeles hvor hun utdannet seg til skuespiller. Barndommen på Ringerike var en vanskelig tid.

  • I oppveksten kunne jeg kjenne på at jeg var annerledes. Jeg følte at jeg ikke passet inn, jeg hørte ikke hjemme her, sier Mona. – Det var da jeg reiste til USA at livet endelig begynte. Der følte jeg en enorm frihet. Det at jeg skilte meg ut var her en del av normalen, og det føltes fantastisk godt, smiler Mona, som spiller rollen som seg selv i stykket.

FB: journeytotheeasttheatre
web: journeytotheeast.wix.com/theatre & www.monagrenne.com

Billetter kan kjøpes her: http://event.stolz.no/EODefault.aspx?ThemeId=184

 

Om Journey to the East
Premiere: 23. September 2014
Spillested: Caféteatret, Nordic Black Theatre (co-produsenter), Oslo
Antall forestillinger: 8
Dramatiker: Nelly Winterhalder
Produsent og idé: Mona Grenne
Regi: Øystein Ulsberg Brager
Skuespillere: Per Vidar Anfinnsen og Mona Grenne
Dramaturg: Jon Tombre
Co-produsent: Nordic Black Theatre
Scenografi: Jan Christensen med assistent Mie Dinesen
Musikk: Herman Christoffersen og Bjørnar Johnsen (Themepark)
Grafisk design: Elin Iversen
Video og lyd design: Laurence Short
Lysdesign: Paulucci Araújo Bakke
Stills fotograf: Stephen Hutton
Prosjektkoordinator: Kristina Eikebråten

 

 

Facts on Journey to the East
Premiere: September 23rd, 2014
Play House: Caféteatret, Nordic Black Theatre, Oslo
Number of shows: 8
Playwright: Nelly Winterhalder
Producer and idea: Mona Grenne Banterla
Director: Øystein Ulsberg Brager
Actors: Per Vidar Anfinnsen and Mona Grenne
Dramaturge: Jon Tombre
Co-Producer: Nordic Black Theatre
Set Design: Jan Christensen with assistant Mie Dinesen
Music: Herman Christoffersen and Bjørnar Johnsen (Themepark)
Graphic Design: Elin Iversen
Video and Sound Design: Laurence Short
Light Design: Paulucci Araújo Bakke
Stills Photographer: Stephen Hutton
Project Coordinator: Kristina Eikebråten

 

Produksjonen er støttet av:

Norsk kulturråd, Fond for Lyd og Bilde, Fritt Ord, Fond for utøvende kunstnere, Fond for frilansere, Norsk Skuespillersenter, Dramatikkens hus, Adopsjonsforum, Green Hippo Media Servers, Hewlett-Packard Norge og Den Sør-Koreanske Ambassaden i Norge.

 

Billetter kan kjøpes her: http://event.stolz.no/EODefault.aspx?ThemeId=184

 

English:

Journey to the East

The First “Adoption Theater” in Norway

Mona Grenne was almost three years old when she was adopted from South Korea to Norway. The play Journey to the East is her story of finding herself, her identity and self worth. For the first time, the experience of being adopted finds its way to a theater stage.

When Mona, in 2007, received a grant from Verdens Barn, the adoption agency she was adopted via, she traveled back to South Korea to participate at a gathering for global adoptees. It was a beautiful and frustrating trip, which was the beginning of what now has become the play  «Journey to the East».

  • “For me, the journey back to South Korea was about finding myself and filling a void within. When I came home, I wrote a report from the trip. A colleague of mine read this and was fascinated by the story. He felt this would be great material for the stage,” says Mona.

A play about belonging and identity

The play is based upon a physical journey to the unknown Seoul, where Mona is looking for answers. She wants to find her biological mother, which turns out to be an emotional and difficult experience.

The theater piece is written by Nelly Winterhalder, directed by Øystein Ulsberg Brager, and premieres at Caféteatret, Nordic Black Theatre in Oslo, September 23rd.

  • “Journey to the East is more than a story from an adoptee. It´s about the sense of belonging and questions of identity and self worth,” says Mona Grenne, who is sure that many will be able to relate, since these are universal themes.

Felt different

Mona grew up in Åsa, a small town, ten minutes outside of Hønefoss. After high school she left for Pennsylvania to work as an au pair. Later she moved to Los Angeles where she got her B.A. in Acting. Her childhood in Ringerike was a troublesome time.

  • “When I was a child I felt really different. I felt like I didn´t fit in, and didn’t belong here,” Mona says. “It was in the US that life finally started. I felt an incredible freedom. The fact that I stood out from the crowd was part of the norm there, and it felt so good,” Mona smiles.  She plays herself in the theater piece.
Facts on Journey to the East
Premiere: September 23rd, 2014
Play House: Caféteatret, Nordic Black Theatre, Oslo
Playwright: Nelly Winterhalder
Producer and idea: Mona Grenne Banterla
Director: Øystein Ulsberg Brager
Actors: Per Vidar Anfinnsen and Mona Grenne
Dramaturge: Jon Tombre
Co-Producer: Nordic Black Theatre
Set Design: Jan Christensen with assistant Mie Dinesen
Music/ Sound Design: Herman Christoffersen and Bjørnar Johnsen (Themepark)
Graphic Design: Elin Iversen
Video Design: Laurence Short
Light Design: Paulucci Araújo
Stills Photographer: Stephen Hutton
Project Coordinator: Kristina Eikebråten

 

The Production is funded by:

Arts Council Norway (Norsk kulturråd), Arts Council Norway Sound and Picture (Fond for Lyd og Bilde), Freedom of Expression (Fritt Ord), Fund for performing artists (Fond for utøvende kunstnere), Fund for freelancers (Fond for frilansere), The Norwegian Actors’ Centre (Norsk Skuespillersenter),

Norwegian Centre for New Playwriting (Dramatikkens hus), Adopsjonsforum, Green Hippo Media Servers, Hewlett-Packard Norway and The Embassy of the Republic of Korea in Norway.

Tickets can be purchased here:  http://event.stolz.no/EODefault.aspx?ThemeId=184