Frilansfrokost med Don Martin

don_martin
foto: AKAM13

Høsten 2015 har MØST, Samspill og Nordic Black Theatre invitert norske frilansmusikere til å kuratere hver sin frilansfrokost på Caféteatret. 9. oktober har vi invitert Don Martin til å snakke om identitet i musikk.

IDENTITET I MUSIKK

Skaper man musikk basert på egen identitet? Eller kan man finne sin identitet i musikken? Går identitet og musikk hånd i hånd, eller er det andre ting som spiller inn?

Med bakgrunn i sin karriere som soloartist og medlem i hiphopgruppen Gatas Parlament og oppvekst i en subkultur i en drabantby i Oslo kommer Don Martin for å snakke om oppvekst og identitet og å bruke sin historie til å finne sin vei i musikken. Don Martin er vokst opp i Groruddalen i Oslo og har markert seg sterkt som Oslo-patriot og forkjemper for byens ungdommer de siste årene. Hans Oslo-hyllest Nilsen ble raskt en hit i hovedstaden og var et løft for Oslo-identiteten hos mange. Hans mye omtalte og omdebatterte kronikk om ungdomskriminalitet og fritidstilbud var med på å synliggjøre viktigheten av fritidstilbud i hele Oslo.

Martin «Don Martin» Ahzami Raknerud regnes av mange som en av veteranene i det norske hip-hop-miljøet. Han står blant annet bak prosjektene Conspiracy 2 Murda the Mentally Dead og Alarmclock Connection, dessuten er han kjent både som en ivrig talsmann for graffiti og en writer. Don Martin var, sammen med resten av Gatas Parlament, også med i gruppa Samvirkelaget.

HVA ER FRILANSFROKOST?

– Frilansfrokost ble etablert våren 2014 av Nordic Black Theatre/Cafeteatret, Samspill International Music Network og MØST.
– Frilansfrokost er et konsept hovedsaklig for musikere og musikkaktører, men er også åpent for andre typer kunstnere.
– Frilansfrokost kombinerer mat, sosial omgang med kollegaer, nettverksbygging og faglig påfyll.
– Frilansfrokost finner sted første fredag i hver måned på Caféteateret.