Markering av FN-tiåret for mennesker av Afrikansk opprinnelse

2015–25-International-Decade-for-People-of-African-Descent

Bakgrunn for arrangementet 

Flere forskningsrapporter og nyhetsartikler i Europa og i det amerikanske kontinentet stadig bekrefter og slår fast at mennesker av afrikansk opprinnelse blir i større grad utsatt for rasisme og ulike former for diskriminering og er hardere rammet av fattigdom og marginalisering.

Derfor har FNs generalforsamling ved sitt vedtak 68/237 av 23. desember 2013 erklært perioden fra 1. januar 2015 til 31. desember 2024 som Det internasjonale tiåret for mennesker av afrikansk opprinnelse. Hovedmålet med FN-tiåret er i tråd med Menneskerettighetserklæringen å fremme respekt, beskyttelse og oppfyllelse av alle menneskerettigheter og grunnleggende frihet for mennesker av afrikansk opprinnelse. Tiåret skal gi mulighet til å anerkjenne det betydelige bidrag til verdenssamfunnet av mennesker av afrikansk opprinnelse, igangsette konkrete tiltak for å bekjempe alle former for rasisme og diskriminering samt sikre at mennesker av afrikansk opprinnelse skal kunne oppnå fullt ut alle økonomiske, sosiale, kulturelle, sivile og politiske rettigheter.

Markering av FN-tiåret i Norge

OMOD (Organisasjonen mot offentlig diskriminering) og SALA inviterer til markering av FN-tiåret for mennesker av afrikansk opprinnelse, lørdag 5. desember 2015 på Cafeteatret, med barne- og familieprogram, seminar og kulturkveld. Gratis inngang.

Om seminaret «FN-tiårets – Relevans og aktualitet i Norge». 

Seminaret tar opp tråden fra Norges utspørring i FNs rasediskrimineringskomité (CERD/C/NOR/CO/21-22), som etterlyser konkrete tiltak fra Norge for å bekjempe rasisme og diskriminering samt sikre velferd og forbedret levekår for mennesker av afrikansk opprinnelse bosatt i landet.

Seminaret retter søkelyset på det særegne ved Afrika, som referanse og kilde for inspirasjon for millioner av mennesker på det amerikanske kontinentet og i Europa. Videre vil seminaret ta opp utfordringer knyttet til arbeidet mot rasisme og ulike former for diskriminering. Fremmedgjøring fører med seg stigmatisering, racial profiling og svekket rettsikkerhet for mennesker av afrikansk opprinnelse. Siste del av seminaret åpner for en samtale om strategiske veivalg for ressursmobilisering i Norge. Deltakerne inviteres til å være med i utvikling og igangsetting av grenseoverskridende samarbeid med organisasjoner og myndigheter i Europa, i Afrika og på det amerikanske kontinentet.

PROGRAM  

14.00 – 14.40 FilmvisningBlack in Latin America is a four-part series on the influence of African descent on Latin America produced by Henry Louis Gates, Jr.

Haiti & the Dominican Republic: An Island Divided – In the Dominican Republic, Professor Gates explores how race has been socially constructed in a society whose people reflect centuries of inter-marriage, and how the country’s troubled history with Haiti informs notions about racial classification. In Haiti, Professor Gates tells the story of the birth of the first-ever black republic, and finds out how the slaves’ hard fought liberation over Napoleon Bonaparte’s French Empire became a double-edged sword.

14.50 – 15.00 Åpning av seminaret

15.00 – 16.45 FN-tiårets – Relevans og aktualitet i Norge 

  • Afrikansk kulturarv, selvfølelse og selvbestemmelse.

Daisy Nunes og Thomas Talawa Prestø 

  • Rasisme, diskriminering og Racial profiling i Norge.

Akhenaton De Leon

  • Afrika og den afrikanske diasporaen i lys av FN-tiåret.

Birame Diouf

16.45 – 17.00 Pause

17.00 – 19.00 Utvikling av en felles plattform og agenda for FN-tiåret i Norge.

  • Politisk representasjon, makt og medvirkning – Hva skal til for at mennesker av afrikansk opprinnelse blir valgt inn på stortinget i 2017?

Utvalgte politikere svarer på spørsmålet.

  • Prioriteringer, handlekraft og samfunnsutvikling – veien videre.

Innlegg fra salen og diskusjon  

21.30 – 01.00 DJ og live acts