Deoran barneforestilling: «Taheli»

deoran

Taheli, djimmi e natte – betyr musikk, fortelling og tegning på fulani.
Dette er en konsertforestillinger med tegneverksted av og med Deoran. De to delene,
konsertforestilling og tegneverksted, henger nøye sammen som idégrunnlag og i vår
planlegging. Vi ønsker å se vår kunstutøvelse og barnas deltakelse både i
forestillingen og på tegneverkstedet som en helhet. Samtidig ønsker vi at
forestillingene skal inspirere barna til å uttrykke seg kunstnerisk i tegning under
veiledning av billedkunstner Maryam Abtahi.

OM DEORAN
Deoran betyr gjensidig forståelse på fulani (fulfuldé), som er Adamas morsmål.
Deoran er et musikalsk/poetisk samarbeid som består av
Adama Barry: musiker, forteller, danser og komponist, – opprinnelig fra Burkina Faso i
Vestafrika og Anneke Bjørgum: dramatiker, oversetter, forteller og prosjektleder –
opprinnelig fra Bergen i Norge. Deoran ble dannet i år 2000. Vi har siden den gang
hatt en rekke produksjoner for barn fra 3-6 år. Deoran har spilt for barn i barnehager,
i bibliotekfilialer, åpne familieforestillinger, Den kulturelle bæremeisen og – matpakken
og på asylmottak i 10 fylker.