«Alle som møte verden med oppkast i håret» +++

2-Oppkast i håret _ Emilie Pat. Williams

forestilling utviklet under SPKRBox festivalen vises.  I tillegg blir det en visning fra Nordic Black Xpress.

mer info kommer snart