møtet om Samspill: Hvor går veien videre?

Fredag 2. desember – kl. 10.00-15.00

 

Tema for møtet: Hvor går veien videre?
De store kuttene i kulturbudsjettet påvirker Samspill og mange andre kulturorganisasjoners arbeid med mangfold og integrering. Basert på dette ønsker vi å være i dialog med dere om hvordan vi i nettverket best kan forvalte mangfold og integrering gjennom vårt arbeid innen kulturell virksomhet.

Videre ønsker vi å sette fokus på Samspill, som f.o.m neste år er truet med utfasing, og diskutere hva vår rolle bør være og hvordan vi best kan fylle den.

Med Samspill som case, vil følgende spørsmål bli reist:

1. Er det behov for organisasjoner som Samspill i dag? Hvorfor/hvorfor ikke?
2. Burde organisasjoner som Samspill være en del av en annen organisasjon, som for eksempel, FOLKORG eller TrAP?
3. Burde organisasjoner som Samspill inngå som en del av de seks regionale kompetansesentrene?
4. Hvilke(t) område(r) bør slike organisasjoner fokusere på i sitt evt. videre arbeid?
5. Hvilken rolle bør organisasjoner som Samspill ha i møte med internasjonale eller flerkulturelle musikere, musikere på flyktningemottak og nyankomne kontra veletablerte flerkulturelle musikere i Norge?

Det vil selvsagt også være åpent for å komme med andre innspill og tanker rundt slike organisasjoners rolle, mangfold i norsk musikkliv og andre tema dere måtte ønske å diskutere med Samspill og hverandre.

Foreløpig program
10.00 – Samspill ønsker velkommen – presentasjon av vårt arbeid v/Siri Kvambe
10.20 – Innlegg ved Thomas Prestø (Tabanka): ”Yo! Minoritet!”
10.40 – Kaffepause
11.00 – Paneldebatt: ”Sett fra et utøverperspektiv – Hvilke deler av feltet bør styrkes?”
Panel:  Javid Afsari Rad, Harpreet Bansal, Monica Ifejilika og Olivier Mukuta:
Moderator: Matias Hilmar Iversen
12.00 – Kunstnerisk innslag: Almir & Daniel
12.15 – Lunsj: Mulligwatony suppe
13.00 – Kort presentasjon av Samspills nye nettsider v/ Cecilie Giskemo
13.15 – Gruppearbeid og diskusjon v/ Siri Kvambe
14.00 – Presentasjon og gjennomgang v/Rhiannon Edwards
15.00 – Programslutt

Vi håper så mange som mulig av dere har anledning til å komme!

Påmelding til cecilie@samspillmusic.no innen fredag 25.11!

Velkommen!

Mvh
Siri Kvambe (Daglig leder)
Cecilie Giskemo (Produsent)