Jazz konsert: Akershus Ungdomsjazzorkester

aujo

Akershus ungdomsjazzorkester består av ca 10 ungdommer i alderen 15 – 19 og ledes av Shannon Mowday.

kl. 13:00 – gratis