Avlyst! Kortflix – 5. oktober

kortflix

Kortflix på 5. oktober er dessverre avlyst – det neste kveld med kortfilmer blir den 14. november

Kortlix on the 5th October is unfortunately cancelled – the next evening with short films will be on the 14th november

kl. 19:00 – gratis inngang

Vi vil ha flere arenaer for kortfilmer, derfor tar vi saken i egne hender og gir dere Kortflix. I samarbeid med Nordic Black Theatre vil arrangementene finne sted på Cafeteatret i Oslo. Lik siden vår for å holde deg oppdatert på når neste arrangement er.

Tanken med konseptet er å fremme skuespillere og regissører gjennom kortfilm-formatet, samt å lage en arena for nettverksbygging og tilrettelegging for tverrfaglig samarbeid.