TekstLab Unge Stemmer

id tus 4

kl. 16:30 – 19:15

TekstLab Unge Stemmer – TUS. De unge som ønsker å engasjere seg i å skape scenekunst, kan delta på TekstLab Unge Stemmer (TUS) som skjer på Mandagskvelder på Caféteatret på Grønland. Her arbeider de unge sammen med faste veiledere over lang tid for å utvikle lengre tekster, fortellinger og ideér og finne frem til særegne sceniske uttrykk. Deltakerne i TUS er aktive i å vise frem arbeidene sine på ulike scener og gjennom Scratch. TekstLab har samarbeid med festivaler i Oslo, Trondheim, Tromsø, – der flere av TUS-deltakerne deltar.

www.tekstlab.com