Konsert: Svigerfars Grammofon

De gamle i dette landet er våre «bibliotek», deres historier kan gi oss perspektivet på våre liv idag.

Vi ønsker alle velkomne til å møte noe av den kulturen som la grunnlaget for samfunnet vi har idag.

De gamle blant oss kan minnes, og de unge kan undres, forundres og berikes.

SVIGERFARS GRAMMOFON

svigefars-grammofon

«På hytta til min svigerfar står det en grammofon. Den bærer med seg minner om et langt liv, om musikk, kjærlighet og historiske hendelser»-Marius Holth.

I denne konserten fremfører Marius Holth noen av sin svigerfars favoritter og noen av de sangene som var populære på hans tid. Du får høre Evert Taube, Erik Bye, Cornelis Vreesvijk, Nora Brockstedt, Alf Prøysen med flere.

VERDIG ELDREOMSORG

Medarrangør av konserten

Trine Jaksland Graff, initiativtaker til Verdig Eldreomsorg,holder et innlegg før konserten;

«Verdig eldreomsorg ble startet for å gi de mest sårbare av våre eldre en stemme. Jeg hadde sett mye både som pårørende og sykepleier, og da jeg selv ble satt ut av arbeidslivet var tiden inne.

Jeg ønsker en verdig alderdom for alle, og for meg er alle mennesker like mye verdt. Jeg har hverken ønske om å bli rik eller kjent. Det som driver meg er rettferdighet, kjærlighet og troen på at vi sammen kan gjøre en forandring.

-Trine Jaksland Graff

Billettpris

150kr ved inngang.

 

Vil du vite mer om Marius Holth:

http://mariusholth.com/

 

Vil du vite mer om Verdig eldreomsorg:

https://www.facebook.com/Verdeldremsorg/

 

Vil du vite mer om nettverket Medmennesker:

http://medmennesker.com/