Poetisk performance og dans-teater av og med Elahe Rahroniya

Poetisk dans-teater

av og med Elahe Rahroniya

“Bryllup til Meg og Verden” oversatt av Erling Kittelsen

En bok som innholde en historisk, politisk og filosofisk dikt.  Dikten er en dialog mellom en individ og hennes kjæreste som er verden.  Dikten fremføres med dans og live musikk spilt av Hossein Neizan.

“Godzilla i histories marg” oversatt av Tove Bakke

En politisk-historisk narrativ poem om et land på begynnelse av Istiden.   En sommerfugl forteller sin kjæreste, Godzilla, om kjøttetende-dinosaurer, mullaher og plantetende-dinosaurer som forkjempe for redde landet. Dikten fremføres med dans, videokunst og lesing.

Erling Kittelsen leser dikt av Hafez fra «Fra Vinhus og Moske» en samling av hans oversettelse av tusen år persiske dikt.

fulgt av

en samtale med Tove Bakke, Erling Kittelsen og Elahe Rahroniya

tirsdag 30. januar 2018

kl. 20:00

An evening of poetry and dance-theatre

by Elahe Rahroniya

featuring two performances:

“The Wedding of Me and the World” translated to Norwegian by Erling Kittelsen

“Godzilla in the Margin of History” translated to Norwegian by Tove Bakke

Setar spiller: Hossein Neizan

followed by a conversation with Elahe Rahroniya, Erling Kittelsen and Tove Bakke

tuesday 30th January 2018

at 8pm – kr 100???????????

Elahe Rahroniya er forfatter, kunstner og filmskaper fra Iran.  Hun er utdannet oversetter og interiørdesigner.  I tillegg til sitt virke som forfatter og kunstner har hun arbeidet som selvstendig næringsdrivende innen design.  Hun måtte flykte fra Iran til Malaysia etter intense avhør og trusler om fengsling og tortur på grunn av sine mage regimekritiske tekster og kunstprosjekter.  Siden har hun vært forfulgt og overvåket av iranske myndigheter.

Elahe Rahroniya is a writer, artist and film maker from Iran.  She graduated as a translator and an interior designer.  In addition to her work as a writer and artist, she has worked as a self-employed designer.  She has worked with many projects which criticise the Iranian regime and was forced to escape from Iran to Malaysia after intense questioning and threats of detention and torture.  Since this time she has been harassed and monitored by the Iranian authorities.