Kvinneseminar 2018 – Forspill til 8. mars

Kvinneseminar 2018 – Forspill til 8. mars

Vi gjentar suksessen fra OXLO – kvinnekonferansen i fjor høst med en ny kvinnesamling hvor Kvinner i Fokus (KIF) står i spissen sammen med Enhet for mangfold og integrering (EMI).

woman_power

Dato: Lørdag 3. mars 2018, kl 10:00 – 15:00,

Sted: Nordic Black Theatre, Cafeteatret, Hollendergata 8 på Grønland (vis a vis Politihuset)

Påmelding – send e-post til emi@bga.oslo.kommune.no eller channeh.maram.joof@bga.oslo.kommune eller 48 13 50 70

Påmeldingsfrist: 1. mars. Arrangementet er gratis

Program:

Åpning og velkommen v/ Ayesha Khan, leder av Kvinner i Fokus – KiF

Teaterstykket – «Kvinne: hvem er jeg og hva gjør jeg her..» en dramaturgisk fortelling om minoritetskvinner i Oslo fremføres ved Nordic Black Theatre: Nosizwe Baqwa, Aina Gnoutou, Hawa Janlo, Julius Lind (kontrabassist)

Samarbeid og felles kvinnetiltak v/Rowena B. Teodocio, enhetsleder, Enhet for mangfold og integrering (EMI)
OXLO Champions – Portretter av unge i det flerkulturelle Oslo. Bakgrunn v/ Channeh Maram Joof – EMI

Samtale med unge kvinnelige rollemodeller fra fotoutstillingen OXLO Champions

– Sally Kamara – Kamara Speech, styremedlem Norges Handikapforbund
– Wid Al-Saedy – gründer av WIDE- INK AS – som jobber for sysselsetting av flyktninger
– Seher Aydar – leder av Rødt ungdom og 1. vara Rødts stortingsgruppe

Besøke OXLO Championsutstillingen

Felles lunsj og mingling

Appell fra 8. marskomiteen og Kvinner i Fokus- KiF
Hva betyr 8. mars for minoritetskvinners engasjement?
Parole for Kvinner i Fokus under 8.mars 2018: Minoritetskvinner: Se oss. Hør oss. Gi oss arbeid

Workshops: Hva har minoritetskvinner og majoritetskvinner til felles?
Hvordan kan vi gjøre hverandre gode?
Dialogforum: Bevisste foreldre – Hva betyr det å være en god mor og gode foreldre i dagens samfunn?

– Kobra Sultani – Kvinner og Ungdom for integrasjon
– Genet Rezene – Eritreisk Kvinneunion
– Wolela Haile – Tverkulturell Helse informasjon
– Imtiaz Yassin – Interkulturell Kvinnegruppe
– Elizabeth D. Sjursjø – Kvinnefronten
– Hanna Marit – Oslo Kvinnesaksforening
– Magny Folkvord – Aksjonsgruppa 6 timers dag

Veien videre og oppsummering

Bli med å skape et møteplass med mulighet for nettverksbygging og samarbeid på tvers!