Tango på Cafeteateret – 9. mars

tango3
Tango på Cafeteateret
En gang i måneden inviterer vi i Oslo Tango til Tango Cafe på Cafeteateret lørdager på vårsemesteret.
Vi tilbyr fra kl. 1200 – 1300, Inas Balanseklasse, teknikk i tango for alle nivå, menn, kvinner og ungdom.
Kl. 1300 – 1330 nybegynner klasse i tango med forskjellig tema og
kl. 1330 – 1600  Gratis formiddagsmilonga i det nydelige teateret med DJ Ina
Hold av følgende lørdager:
12. januar
9. februar
9. mars
13. april
18. mai
Hjertelig velkommen!
For mer info www.oslotango.com

lørdag 12. januar og andre lørdag hver måned

kl. 13-16

www.oslotango.com