Kigo Konsert

kigo logo

Gitar spillere fra Gamle Oslo område

kl. 17:00 – gratis inngang