Trippel Kor Konsert! Vårkonsert KSSA, DNS+ og DAMKÖREN SALT

 KSSA Vårkonsert flyer
Damkören SALT (fra Stockholm)
Kvindelige Studenters Sangforenings Alumnaekor (KSSA)
Den Norske Studentersangforening + (DNS+)
kl. 19:00
billetter: kr 150salt damekor