OAAF: Frilansfrokost Spesial: How did I get here?

frilans oaaf

HOW DID I GET HERE?
-Identitet og branding i musikkbransjen-

Samspill, Nordic Black Theatre, MØST og Creo samarbeider om serien FRILANSFROKOST, og i år arrangerer vi frokost under Oslo Afro Arts Festival.

I PANELET:
Miss Tati (NO)
Blessing Chimanga (ZW)
Pasha (NO)
Kaja Gunnufsen (NO)

MODERATOR:
Nosizwe Baqwa (NO)

Påmelding:   https://www.mxst.no/pamelding?field_kursp_melding=23109

Vi ønsker snakke utover teknikaliteter med branding og identitetsbygging, og fokusere mer på den enkelte artists karrierehistorikk sett i sammenheng med hvor man kommer fra og hvilke omgivelser man har utviklet seg i. Vi skal se på hvordan branding og identitetsbygging manifisterer seg i ulike kontekster, og hvordan ens bakgrunn kan påvirke ens identitet som artist.

Spørsmålene vi stiller er:
Hvilke forutsetninger for suksess fantes/finnes i din kontekst?
Hvilke utfordringer kan man møte, og hvordan håndtere de?
Hvilke strategier har du benyttet deg av i din karrierebygging?
Hvem var/er dine nøkkelpersoner?
Hvordan identifiserer du mulighetene?

Vi har valgt panelister basert på deres kontrasterende og interessante bakgrunner:
Blessing Chimang, som kommer og jobber Zimbabwe, hatt en imponerende internasjonal karriere. Vi vil vite mer om hvordan man kommer seg fram som musiker i et land med diktatur, lite/ingen respekt for musiker som yrkesvalg og null subsidier.

Miss Tati har jobbet systematisk for å komme dit hun er i dag. Hvordan har hennes kulturelle bånd vært en del av identitetsbyggingen?

Hvordan er det for Pasha å være ung hip-hoper i Norge i dag? Er det støtte i miljøet? Hva inspirerte ham og hvordan bygger han sin musikeridentitet?

Hvordan bruker Kaja Gunnufsen sin historie i musikken om livets hverdagsmelankoli?

Vi byr på gratis kaffe og billig frokost!

PÅMELDING HER:
https://www.mxst.no/pamelding?field_kursp_melding=23109

GRATIS!

—————————————————————-
OSLO AFRO ARTS FESTIVAL (OAAF)
Oslo Afro Arts Festival (OAAF) er en pulserende musikkfestival som feirer Afro Arts: kunst og musikk med røtter fra tradisjoner og kulturer fra forskjellige land på det afrikanske kontinentet som foregår på Grønland i Oslo.

Festivalen er en fortsettelse av Zimfest Oslo, en zimbabwisk musikk- og kulturfestival som startet i 2014. Den tar sikte på å være en festival som vise den enorme bredden som finnes i afrikansk kunst- og kulturarv, og være en plattform for dette.
OAAFs program består av konserter, slampoesi, dansopptredener, filmvisning, workshops, forelesninger og arrangementer for barn og ungdom. I tillegg arrangerer vi et afrikansk marked med boder, mat, aktiviteter for barn og musikk.

OAAF jobber i tråd med FNs retningslinjer for «anerkjennelse, rettferdighet og utvikling» gjennom å fremme respekt, beskyttelse og oppfyllelse av alle menneskerettigheter og grunnleggende frihet for mennesker med afrikansk opprinnelse.
Disse målene utfordrer samfunnet til å sette fokus på å anerkjenne folk med afrikansk opprinnelse og deres betydelige bidrag til verdenssamfunnet, å foreslå konkrete tiltak for å fremme deres fullstendige inkludering, og bekjempe alle former for rasisme, rasediskriminering, fremmedhat og intoleranse.
På bakgrunn av dette vil OAAF arbeide for å skape en åpen og inkluderende festival hvor afrikansk kultur kan oppleves gjennom kunst, musikk, mat, diskusjon, informasjon og samhandling. Videre ønsker vi å bidra til å styrke den internasjonale musikkscenen i Oslo og inspirere musikere til å samarbeide på tvers av etnisk, kulturell og religiøs tilhørighet.