KARTLEGGING AV PILOTMULIGHETER No. 2 – Oslo Fengsel – 6. april

Onsdag 6. april kl. 18:00-20:00

Facebook-event

Velkommen til den andre lansering av Tøyen boligbyggelag sin utgivelse: Kartlegging av pilotmuligheter for tredje boligsektor.


Rapporten viser mulighetsstudier for pilotering av tredje boligsektor på flere aktuelle adresser i Bydel Gamle Oslo.


I lanseringen No. 2 ser vi nærmere på Oslo fengsel. Hva skal skje her når fengselet flytter en gang i fremtiden?


Et enstemmig bystyre vedtok på slutten av 2021 at de ønsker at byrådet skal utrede mulighetene for at bydelene kan få en rolle som vertskap for medvirkning i planprosesser, for å sikre tidlig idétilfang og sørge for alle grupper blir hørt i planprosesser.


Tøyen boligbyggelag har latt seg inspirere av dette og foreslår at bydelen tar initiativ til å pilotere en slik prosess for Oslo fengsel, der nabolag og nærmiljø inviteres til en bred medvirkning for å planlegge hva som skal skje med området dersom fengselet flytter ut.


𝗣𝗿𝗼𝗴𝗿𝗮𝗺:
18.00 Velkommen
18.05 Jarl Solberg forteller om status for Slipp Botsen Fri
18.15 Jawad Azis (kutlurelt innslag)
18.25 Tøyen boligbyggelag presenterer kartleggingen med fokus på Oslo fengsel
19.00 Samtale med panel og publikum
19.45 Samtalen fortsetter for de som vil henge igjen.


𝗣𝗮𝗻𝗲𝗹:
Morten Edvardsen (SP), Forslagsstiller av forslaget om bydelen som vertskap for medvirkning
Emil Alnæs (MDG) Leder av Bydelsutvalget i Bydel Gamle Oslo
Berit Nordahl, Forskningssjef Senter for velferds- og arbeidslivsforskning, By- og regionforskningsinstituttet NIBR, Bolig-, steds- og regionalforskning.
Eivind Bjørndalen (Dark arkitekter) Prosjektleder