Animal Tales

tirsdag 6. desember kl 16:00 og 19:00

Association of Ukrainian actors «AMÆNTES» in collaboration with Nordic Black Theatre.

11 stories of animals trying to learn about themselves and their place in the world where day turns in to night and life is under the watchful eye of death.  Ordinary problems, ordinary animals.

The performance was made by the creative association of Ukrainian student actors of KNUKiT named by  Karpenko-Karogo «AMÆNTES».

• 16:00 – free performance for all the Ukrainians  Facebook-event
• 19:00 – entrance fee 50 kr. Free entrance for all Ukrainians. Facebook-event

All the amount will be donated to the volunteer foundations engaged in helping the Armed Forces and supporting the civilian population («MUR – Artistic Movement of Ukraine», «Ukrainian Art Foundation»)

Come to find the light in the darkness and look into the darkness with the beam of light.

On stage:

Olesia Nadieieva

Mariia Shvarnova

Mariia Stopnyk

Polina Protsenko

Kyrylo Smola

Nichita Vaseico


Ukranian

Звірині історії

11 історій тварин, які намагаються пізнати себе та своє місце у світі, у якому день змінюється ніччю, а життя йде під пильним наглядом смерті. Звичайні проблеми, звичайних тварин. 

Вистава створена творчим об’єднанням українських студентів акторів КНУКіМ ім. Карпенка-Карого «AMÆNTES». 

• 16:00 – безкоштовний показ для всіх українців  Facebook-event

• 19:00 – вхід 50 крон. Вхід безкоштовний для всіх українців. Facebook-event

Всі виручені кошти ми передамо волонтерським фондам, що займаються допомогою ЗСУ та підтримкою цивільного населення ( «МУР – Мистецький Рух України», «Ukrainian Art Foundation») 

Приходь, аби відшукати світло у пітьмі й зазирнути у пітьму під променем світу.

On stage:

Olesia Nadieieva

Mariia Shvarnova

Mariia Stopnyk

Polina Protsenko

Kyrylo Smola

Nichita Vaseico