Avisa Oslo // Plutselig kan Oslo få en splitter ny storstue – midt i hjertet av byen

fredag 8. mars kl 08:00

Daglig leder Jarl Solberg har snakket med Avisa Oslo om Botsen.

Foto og av Åsmund Swensen Høeg

– På Grønland lever og virker vi i et helt naturlig mangfold. Folk har kompetanse på mangfold her. Derfor har folk også høye forventninger om at Botsen skal bli noe bra, sier Jarl Solberg.

Han er daglig leder i Nordic Black Theatre på Grønland og ildsjelen bak grasrotbevegelsen, som vil åpne Botsfengselet for befolkningen på Østkanten.

Helt siden Botsfengselet stengte i 2017 har initiativet «Slipp Botsen fri» banket på dørene til det gamle bygget. Nå er det bestemt at eiendommen skal selges og Statsbygg har allerede satt i gang salgsprosessen.

Onsdag arrangerte de et folkemøte om framtiden til det nedlagte fengselet. Målet er å få være en del av byggets framtid, uansett hvem som måtte kjøpe det.

– Møtet gikk over all forventning. Det var stinn brakke og stort mangfold både i innlegg og engasjement. Det er manges hjerter som banker for Grønland, sier han.

Samlet Grønland

Både lokalbefolkning, næringsdrivende, kunstnere, politikere fra bydelsutvalget og Oslo museum møtte opp. Til og med sognepresten i Gamlebyen og Grønland menighet tok turen til teatret på Grønland.

– Det er store forventninger blant folk i Gamle Oslo om at det skal skje noe der. Staten har holdt på i området i 180 år. Nå er det Grønlands tur, sier Jarl.

Mange lokale ildsjeler la fram sine innlegg under onsdagens møte. Her prater den anerkjente fakiren Håvve Fjell til forsamlingen. Foto: Ingvild Hammer

Fordi salgsprosessen nettopp er startet, er det ikke lagt konkrete planer for hva bevegelsen vil gjøre på Botsen i framtida. Likevel har «Slipp Botsen fri» samlet en haug med organisasjoner, som er interesserte i å bruke lokalene.

Alt fra kulturvirksomheter, næringsliv, forskningsinstitutter og foreninger er på lista. Jarl er også åpen for idrettsforeninger og overnattingsmuligheter. Kort sagt, alt som kan krype og gå av foreninger og initiativer med hjerte for Grønland er velkomne.

– Her er det også et enormt potensial for å skape jobber. Man trenger en god blanding av folk som bærer seg selv og som kan utvikle seg over tid.

Lokalpatriot i Gamle Oslo, Martin Brosteigen, fungerte som ordstyrer under folkemøtet. Foto: Frøy Luna Jarlsdatter Hovind

– Her må Oslo kommune, staten og politikerne komme på banen og mene noe om hva som skal skje der. Det må komme forventninger og bestillinger politisk for hva Botsen skal bety for Grønland, før man selger det og som en del av salgsprosessen.

Jarl forteller at de vil ha flere møter i framtida, særlig rettet inn mot ungdommer.

Vil skape en sosial og kulturell møteplass

– Uansett hva som skjer på Botsen må det komme Grønland til gode. Det er utrolig viktig at bygget blir en kulturmuskel som beriker Grønland, sier Jarl.

Etter 166 år med fengselsdrift hadde fengselet et akutt behov for oppussing, men prislappen på totalrenoveringen ble for høy for kommunen og bygget ble stående tomt.

Åpenhet og mangfold er stikkordene for hva bevegelsen ønsker seg på tomta. Foto: Snøhetta

Med sine 18.000 kvadratmeter er det utallige muligheter for hva bygget kan brukes til. Før noe kan skje må en kjøper ta på seg kostnadene for restaureringsjobben. Jarl håper dette blir en aktør, som vil noe med bydelen.

– Vi vil samarbeide med en utbygger som har et velutviklet sosialt ansvar. En som ser Grønland. Sosial bærekraft må være en del av salgsprosessen.

Står på

Helt siden det ble klart at fengselet skulle stenges har «Slipp Botsen fri» jobbet med å realisere drømmen sin. De har hatt møte med Statsbygg, arrangert flere folkemøter og snakket med lokalpolitikerne.

Fra celle til Atelier. Dette er en av mulighetene bevegelsen har sett på. Foto: Snøhetta
Konserter på uteområdet er en også en mulighet. Hotell har også vært et av forslagene. Foto: Snøhetta

Gjennom støtte fra kulturdepartementet har de arrangert 44 ulike kulturarrangementer på plenen utenfor fengselet om sommeren.

Sammen med arkitektkontoret Snøhetta har de også tegnet flere skisser som skal illustrere hva de ser for seg at bygget kan brukes til.

– Det er ingen andre bydeler i Oslo som har Grønlands kvaliteter. Uansett hva som skjer på tomta, må det være åpent og tilgjengelig for de som bor på Grønland og østkanten.

Opplever å få støtte

I januar spurte Kari Elisabeth Kaski (SV) om det var mulig å stille Botsen til rådighet for «Slipp Botsen fri» framfor å selge bygget til kommersielle aktører, i et brev til statsråd Karianne O. Tung (Ap).

Selv om hun understreket at Statsbygg har som oppgave å selge bygget for mest mulig penger, svarte Tung at det var igangsatt en mulighetsstudie for å vurdere byggets fremtidige bruk.

– En side ved mulighetsstudien er å se på hvordan en utvikling av Botsen kan bidra til en sosial bærekraftig byutvikling. Statsbygg anslår at eiendommen tidligst kan legges ut for salg i 2025, sa Tung.

Ballen har med andre ord begynt å rulle og Jarl opplever at kommunen heier på dem, selv om ingen har gitt dem et ja.

– Man trenger trøkk for at ting faktisk skal skje. Folkemøtene våre bidrar til dette, sier han.