Paneldebatt // Bondeopprør i Europa: Mot miljø eller mot marked?

lørdag 16. mars kl 18:30, Gratis
Dørene åpner kl. 18:00

Facebook-event

Attac Norge

Over hele Europa fylles torg og hovedgater opp av traktorer. Fra Warsawa til Paris så er bøndene lei av vilkårene for å produsere mat. Mye av protestene har dreid seg om nye miljølover i EU. Hva skjer og hva er bakgrunnen for protestene?

Attac Norge inviterer til aktuell politisk debatt. Debatten er en del av det politiske programmet på Attac Norges landsmøte, men er åpent for alle.

Innledning:
Sosiale opprør i Europa

Idar Helle er historiker og har forsket på sosiale bevegelser. Han jobber nå ved De Facto Kunnskapssenter for fagorganiserte og skriver jevnlig i Klassekampen.

Han vil sette bondeopprøret i år inn i kontekst av tidligere opprør som «De gule vestene» og ta for seg bakgrunnen for protestene.

Paneldebatt:
Er bønder mot miljøpolitikk?

Med representanter fra Norges Bonde- og Småbrukarlag, Naturvernforbundet og Spire.

Nora May Engeseth er kommunikasjonsansvarlig i Norges Bonde- og Småbrukarlag, og også redaktør for Bonde og Småbruker.

Torgeir Vestre sittter i Naturvernforbundets landbruksutvalg.