Konsert PALETTE

torsdag 20. juni kl 19:30
Dørene åpner kl. 18:30

Facebook-event

Program:

«Amores» (1943) – John Cage (1912-1992)

«Groo(ve» (Urfremføring) – Hermod Ringset Bentsen (1996 – )

I konsertens første del vil dere få høre «Amores» (1943), et verk for slagverk og preparert piano i fire satser. Om «Amores» skal Cage ha uttalt at «anything that is small and intimate, and has some love in it, is beautiful» og videre at stykket handler om hans overbevisning om at «love is something beautiful». Stykkets første og fjerde sats er skrevet for solo piano, som etter instruksjoner fra komponisten skal prepareres med skruer, muttere og andre objekter på strengene i pianoet. Dette bidrar til et perkusivt lydbilde som videreføres i de to midterste satsene, for slagverk.

Konsertens andre del er et eksperiment! Dette baserer seg på et ønske musikerne har om et sterkere samspill med de som lytter. Under fremføringen av «Amores» får publikum muligheten til å tegne assosiasjoner til det de hører og opplever. Deretter vil tegningene benyttes som grafiske partiturer som musikerne improviserer over med utgangspunkt i motiver fra Cages «Amores» og Bentsens «Groo(ve)». Tegningene vil vises frem i stort format så både publikum og musikerene kan se.

I den tredje og siste delen får dere høre urfremføringen av «Groo(ve)». Komponist Hermod Ringset Bentsen sier følgende om bakgrunnen for stykket:
«Gjennom oppveksten spilte jeg både piano og slagverk, og jeg har alltid hatt en lidenskap for rytmisk musikk. Med Groo(ve) ønsket jeg å fornye mitt forhold til disse instrumentene og til rytmikk. I stykket utforsker jeg samspillet mellom piano og slagverk. Jeg har tenkt på pianoet som en palett med klanger for å sidestille det med slagverket. Jeg har også brukt en «palett» med rytmer og grooves som referanser. Dette har jeg satt sammen i musikalske forløp der jeg forvandler eller utdyper det opprinnelige materialet. Jeg har arbeidet med rytmer, puls og tempo for å skape fremdrift, sammenheng og forventning, og samtidig forsøkt å la musikken være ustabil og flertydig.»

Utøvere:
Katherine Hsu – piano
Ylva Bråten Rian – slagverk
Nora Sjøgren – slagverk