Nasjonalmuseet seminar // Overføring av det usynlige

27.–28. mai kl 10:00, Gratis, men husk påmelding

Joar Nango, «Máilmmioainnuid goahti / A House for All Cosmologies» (utsnitt), 2022 © Nango, Joar / BONO
Foto: Nasjonalmuseet / Børre Høstland

Velkommen til symposiet «Overføring av det usynlige: Urbefolkningsperspektiver på bevaring av minner og samtidskultur» på Nordic Black Theatre på Grønland. 

Symposiet dreier seg om ulike former for bevaring av kunst fra urfolkstradisjoner. Dette er et todagers hybridarrangement som omfatter både virtuelle og fysiske presentasjoner, workshops og paneldebatter. Symposiet passer for deg som er interessert i museale tradisjoner, arkivpraksiser og urfolksperspektiver.

I forbindelse med tiårsmarkeringen av Future Library, arrangeres symposiet Overføring av det usynlige over to dager, 27.–28. mai 2024, på Nordic Black Theatre på Cafeteatret i Oslo. Arrangementet er gratis, men krever påmelding. Adresse: Hollendergata 8.

Symposiet utforsker ulike urfolkstradisjoner for bevaring og overføring av kunnskap – som ofte står i kontrast til og begrenses av vestlig forståelse for bevaring. Et sentralt tema for programmet er hvordan man på gode måter kan bevare urfolks kunst- og kulturuttrykk. Det legges vekt på å samle stemmene og perspektivene til urfolk, marginaliserte personer og folk med røtter i postkoloniale miljøer.

Rammene for konservering, innsamling og arkivering av objekter i vestlige museale tradisjoner, har ofte blitt styrt av en vestlig forståelse og fortolkning av historier og sammenhenger. Dette har bidratt til at urfolks kunst- og kulturuttrykk ofte har blitt oversett, og har resultert i at mange museer i størst grad har valgt å bevare, samle på og arkivere objekter som kan samles fysisk eller digitalt.

Kunst- og kulturuttrykk fra urfolk kjennetegnes ofte av ulike nettverk av relasjoner i forhold til det mellommenneskelige og til naturen. Disse uttrykkene lar seg, i mange tilfeller, ikke samle med vestlige bevaringspraksiser. Symposiet kretser rundt denne problematikken, og utforsker nye muligheter og perspektiver på samtidens og framtidens museale praksiser.

Britta Marakatt-Labba, «Historjá» (utsnitt), 2003–2007 © Britta Marakatt-Labba / BONO
Foto: Nasjonalmuseet / Børre Høstland

Program

Presentasjoner, workshops og paneldebatter. Fullt program publiseres i løpet av april. Arrangementet vil bli strømmet.

Temaer

 • Overføring og aktivering av levende arv, og de immaterielle og flyktige aspektene ved kunst og kulturarv.
 • Økologisk forvaltning av kulturarv, langsiktige perspektiver og rettferdighet på tvers av generasjoner.
 • Tap, kompensasjon, reparering og pleie av kunst, kulturminner og andre uttrykksformer.
 • Ritualenes, seremonienes og fortellingenes rolle og funksjon.
 • Hvordan vestlige metoder for dokumentasjon, bevaring og arkivering har begrenset relevans i forhold til urfolks kunnskap og kulturer.

Foredragsholdere og paneldeltakere

Dette symposiet samler samiske, maori, aboriginer, Torres Strait-øyfolk, nordamerikanske urfolk, mixe og andre urfolk og ikke-vestlige kunstnere, arkivarer, konservatorer, kuratorer, bibliotek- og museumsfagfolk, tenkere og kreative utøvere, som jobber både innenfor og utenfor akademia.

 • Yásnaya Elena Aguilar Gil
 • Jo-ann Archibald
 • Coby Edgar
 • Liisa-Rávná Finbog
 • Gunvor Guttorm
 • Juanita Kelly-Mundine
 • Jérémie McGowan
 • Anne May Olli
 • Joel Taylor
 • Nina Tonga
 • Marita Isobel Solberg
 • Elin Már Øyen Vister
 • Solomon Ratt
 • Dylan Robinson

Arrangører og programkomité

Symposiet organiseres av Nasjonalmuseet, Future Library og RiddoDuottarMuseat. Symposiet er støttet av Fritt Ord og Sametinget.

 • Brian Castriota, National Galleries Scotland / University College London
 • Jina Chang, konservator nye kunstformer, Nasjonalmuseet
 • Rebecca Gordon, forsker (frilans)
 • Ayesha Fuentes, University of Cambridge
 • Maren Haugfos, Deichman
 • Anne Beate Hovind, Future Library
 • Anne May Olli, RiddoDuottarMuseat
 • Anja Sandtrø, Nasjonalmuseet
 • Asti Sherring, National Museum of Australia / Canberra University