TrAP kunstnersamtale

mandag 26. august kl 18:00

trap.no

 Eliot Moleba og Mine Nilay Yalcin i samtale om kunst i byrommet.

Mer info kommer.

Transcultural Arts Production (TrAP) er en uavhengig kunstprodusent for, av og i det flerkulturelle Norge. TrAP jobber for å heve kvaliteten på norsk kunst- og kulturliv.

Vi jobber med kunstnere og produksjoner innen billedkunst, scenekunst, musikk, film og litteratur. Målet er at kunstnere, utøvere, publikum og ledere i kunst- og kulturbransjen skal gjenspeile mangfoldet i verden. Økt bredde og ulik kompetanse er nødvendig for å løfte kvaliteten i kunst- og kulturfeltet i Norge.