Konsert: FERD II

FERD II På den andre konserten lar vi bratsjen få det første ordet i Ligetis sonate for instrumentet alene. Schumanns Barndomsscener er et av klaverlitteraturens mest elskede verker og kobles Continue Reading →