Ønsker du å bidra til områdesatsingen i Bydel Gamle Oslo

Ønsker du å bidra til områdesatsingen i Bydel Gamle Oslo?
Bydelsutvalget inviterer organisasjoner og innbyggere i Bydel Gamle Oslo til å komme med innspill til områdeprogram for Tøyen og områdesatsingen i bydelen på Cafeteatret i Hollendergata 8 mandag 30. september kl 19.00.