Prekenslam!

prekeslamA3

Prekenslam! torsdag 27. mars

Studenter fra teologiske fakultet konkurrere om hvem er best på kortpreken!

fra kl. 19:00 – gratis inngang