Oslo World presenterer: AWESOMNIA!

AWESOMNIA pic 4

Nordic Black Theatre & Oslo World presenterer:

Awesomnia (NO)

Reggaeinfluert battle-rap fra Tigerstaden.
Cafeteatret // torsdag 29. oktober

Maria “Lotus” Karlsen har fått nok. “I see some (…) hating on my style / Why? Because I’m a multi-talented girl,” raser hun på “I Don’t Give a Shit”, debutsingelen til Awesomnia.

For er det én ting vi mangler her på berget, så er det kvinnelige rappere. Om ikke de få som våger å stikke hodet frem hadde blitt behandlet som barn, ville kanskje situasjonen vært annerledes.

Lotus har altså tatt opp kampen med rappatriarkiet. Og selv om hun står fjellstøtt på egne bein, har hun fylt ut sin awesome armé med hele fem menn og kvinner – inkludert beatbokser Bjartur “Beatur” Gudjonsson. Sammen skaper Awesomnia aggressiv og selvsikker hiphop med klare innslag av både g-funk og dancehall. Den sorten som svinger, med andre ord.

Presse

Spirit: “Awesomnia har ved flere anledninger vist at de har kommet for å bli.”

Deichmanske: “Awesomnia består av seks musikere som liker å blande sjangre, skape noe nytt og å slå seg løs på scenen.”

Aftenposten: “Inspirert av soul, funk, poesi, hiphop og reggae, bringer villblomsten Lotus med seg fullt band.”

Awesomnia (NO)

Reggae-influenced battle rap from Oslo.
Cafeteatret // torsdag 29. oktober

Maria “Lotus” Karlsen has had enough. “I see some motherfuckers hating on my style / Why? Because I’m a multi-talented girl,” she rages on “I Don’t Give a Shit”, the debut single of Awesomnia.

If there’s one thing we’re missing on this rock, it’s female rappers. The scenario would probably look different if the few who actually dare making their voice heard weren’t treated like children.

In other words, Lotus has picked a fight with the patriarchy of rap. And even if she stands rock-solid on her own, she’s filled her awesome army with as much as five men and women – including the beatboxer Bjartur “Beatur” Gudjonsson. Together Awesomnia creates aggressive and savvy hip hop with touches of both g-funk and dancehall. The kind that swings, to be fair.

Press

Spirit: “Awesomnia has on several occasions shown that their here to stay.”
Deichmanske: “Awesomnia consists of six musicians who likes to blend genres, creating something new and let loose on stage.”
Aftenposten: “Inspired by soul, funk, poetry, hiphop and reggae, the wildflower Lotus brings a full band.”